Rett sendromunda belirtiler: Apraksi ve Ataksi, sert eklemler (özellikle diz, dirsek, ayak bilekleri, parmaklar), skolyoz cerrahisi sonrası fizyoterapi. İki tip Hidroterapi vardır:

• Terapatik yüzme– kişinin vücudunda güven bulmak, kaygıyı azaltmak ve özgüvenini artırmak için suda basit hareketler yapılması olarak bilinir. Sadece fiziksel değil psikolojik bozukluklar için de etkilidir. Bir fizyoterapist / su terapisti tarafından uygulanır.[1]

• “Su Kürü” yada “Banyo Terapisi” –fiziksel ağrıyı giderebilmek adına suyun kaldırma gücünden yararlanılarak uygulanan alternatif tedavinin bir parçasıdır [2]. Bir fizyoterapist tarafından uygulanır. Terapatik yüzme Terapatik yüzme– hastanın sadece ihtiyaç duyduğu ve istediği şekilde tutulduğu ve dokunduğu sudaki yavaş hareketlerdir. Hasta vücudunun kondisyonunu ve dengesini geliştirmeyi öğrenecektir. Hızlı bir gelişim ve özgüven gelişimi görülebilir. Yüzmenin sert eklemler, bağlar ve gerilmiş kaslar üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır. Bu nedenle, bazen Rett hastasının sert ekstremitelerinde, yüzme ile yumuşak hareketlerini başlatması mümkün olabilmektedir. [3] Rett hsatalarının çoğunun su içinde olmayı sevdiği iyi bilinmektedir. Su sıçratmak eğlence demektir. Her aksiyonu bir reaksiyon takip eder. Gülmek, gülümsemek ve mutluluk, Rett hastaları için, suda olmayı,zevkli hale getirir.[4] Su sıcaklığının uygun olması gerektiği unutulmamalıdır. Rett hastaları sıcaklık konusunda, oldukça hassastır ve alt ekstremitelerinde kan dolaşımı azdır. 32°C – 38°C arasındaki su sıcaklıkları rahatlamalarını ve sakinleşmelerini teşvik edecektir.

 


Yöntemler:

• Halliwick – yöntemi, sudaki motor kontrolünün biyofiziksel prensiplerine odaklanır, özellikle denge hissi (equilibrioception) ve merkez duygusu geliştirir [5][6]

• Watsu – Su Shiatsu’su – kas germe, eklem hareketlendirme ve masaj unsurlarını birleştirir [7]

• Bad Ragaz Halka Metodu – propriyoseptif nöromüsküler kolaylaşmaya dayalı fiziksel rehabilitasyon için kullanılan bir tür su terapisidir. Hasta, boyun, kollar, pelvis ve bacaklar etrafına takılan yüzme simitleri veya yüzme aparatları tarafından sağlanan destek ile suda yatay olarak yatar. Terapist belirlenmiş hareket kalıplarını kullanarak nöromüsküler fonksiyonu iyileştirmek için yardımcı olur.[8]

• AI-CHI – hareket kabiliyetini artırmak ve kasları ve eklemleri güçlendirmek için kullanılan yumuşak bir yöntemdir. Sıcak suda nazik egzersizlerden oluşur [9]