El Fonksiyonu El fonksiyonu Rett sendromlu kişiler arasında önemli ölçüde değişir (örneğin, kavramak, tutmak ve anlamlı hareketi gerçekleştirmek için yetenekler). Aşağıdaki faktörler fonksiyonu etkiler: maksatlı hareketlerin başlatılmasında zorluk (dispraksi), hareketlerin yavaş uygulanması (gecikme), kas tonusunda artış yada azalma, solunum bozuklukları ve sıkma, ovuşturma ve buruşturma gibi stereotipik el hareketleri.

El stereotipleri çocuklar ve yetişkinler arasında yaygındır; Bu davranışın arkasındaki mekanizmalar hala bilinmemektedir. Stereotiplerin yoğunluğu ve zamanlaması yetişkinlerde zaman içerisinde değişebilir [1]. Daha yüksek kaba motor fonksiyonuna sahip bireyler, ince motor becerilerini daha kolay geliştiriyor gibi görünüyor [2]. Motivasyon ve bir görevin iyi anlaşılması, elleri fonksiyonel olarak kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Yardımlı el hareketleri dispraksi’yi (hareketi engelleyen bir koşul) araştırmak ve geçersiz kılmak için fırsatları artırabilir. Normalde, çocuklar yetişkinlere kıyasla daha fazla fiziksel uygulamalı rehberlik / destek alırlar. Yaşına rağmen, tüm bireylerin fonksiyonel el becerilerini kullanmalarına yardımcı olmak ve teşvik etmek önemlidir [3]. Örneğin, kolları dikkatlice ayırarak el stereotiplerini geçici olarak azaltın; yani, kollardan birini yavaşça bir kenara tutun ve aktiviteyi kolaylaştırmak için diğer kolu destekleyin. Bir koldaki dirsek ateli, serbest kolun (veya elin) aktif olmasını sağlarken yararlıdır [3].

Dirsek, önkol veya ellerin altında manuel destek verin. Başka bir örnek, Rett sendromlu kişiyi bir paydaşın koluna (aile üyesi, bakıcı veya tıbbi bakım uzmanı) elini koymaya teşvik etmektir; bu şekilde, Rett sendromlu kişi hareketin hızını ve ritmini yaşar. Dokunsal masaj (nazik, sözel olmayan masajbakıcının elleri Rett sendromlu kişinin vücudundaki dokunmatik reseptörleri hafifçe aktive eder) kas gerginliğini ve sık aralıklarla oluşan el stereotipilerini azaltabilir.

Çeşitli amaçlarla, örneğin, farklı bağlamlarda ellerin kullanımını teşvik etmek:

• Güvenlik, yakınlık ve dostluk için elini tutun.
• Bir el sıkışma ile okşayarak, elini sallayarak, işaret ederek, sertçe dokunarak veya selamlayarak dikkatini çekin ve temas kurun.
• Vücudu çeşitli pozisyonlarda desteklemek ve dengelemek.
• Pozisyonunu değiştirmek (itme ve bası uygulamak).
• Bir sandalyenin kol dayama yerlerine veya bir masaya yaslanarak veya korkuluklarla tutarak rahatlayın veya toparlanın.
• Bir şeyleri tutun ve değiştirin veya taşıyın ve yerleştirin.
• Yemek yiyin ve için.
• Alet kullanın.
• Cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlarla iletişim kurun.